De stichting

Stichting Professoren van de Straat houdt zich bezig met de financiering van kleinschalig onderwijs. Kleinschalig onderwijs is goed voor mensen, omdat leren leuk en nuttig is. Het voordeel van werken op kleine schaal is dat er zowel oog is voor de interesses en talenten van de leerling (hierdoor blijft leren leuk) als de interesses en talenten van de docent en wensen van ouders/verzorgers (hierdoor blijft leren nuttig).

Kleinschalig onderwijs is aan de éne kant duur: er wordt bij gebrek aan schaalvergroting niet efficiënt gewerkt. Aan de andere kant is het goedkoop: doordat de docent zeer flexibel kan werken zijn de overheadkosten laag. Hoe dan ook: onderwijs is een kostbare aangelegenheid. Stichting Professoren van de Straat wil graag werken met fondsen die gesteund worden vanuit de samenleving. Ook voor het bedrijfsleven liggen mogelijkheden om met kleinschalig onderwijs in zee te gaan.

Vanuit de samenleving kunnen mensen meedenken over goed onderwijs, maar wordt rigide besluitvorming van bovenaf voorkomen. Dit betekent dat het onderwijs weer in handen komt van docenten, leerlingen en ouders/verzorgers. Dus precies op de plek waar het hoort.